X2_081

(Text på skogskartan, runtom:)
Råå ägor taga emoth på denne sydan
Åhs ägor med Krånge grändza här emoth
Södermoflo ägor stöta här intill
Jmnäs ägor i Ramsilla sochn möther här

Jmnäs forsen
Talle moo till timmer och wede brandh
Här fins skoug af tall gran biörk och ahl som tiänligt är till fång och wedebrandh
Nödtorfftigh betes mark
Lyten betes mark
denne ort är bewäxt medh tall skough
Rykeligen lööf skough
Moflo skougs ägor
godh rödningz skoug
Skough af gran biörk och ahl
Långforsen
godh rödningz skoug sampt gott muhl bete
gott muhl bete
Talle skough
skrynt bete
Här fins tiänligh rödnings skoug och någorluda1 gott  muhl bete
Lång myra
talle moo och lingmark
Mofloo by
Lill enge
Bratt sweia
Kahl sueia
Kahl engen?
Stoor engen
Myr engen
Kihlfors

Schala ulnarum

________________________________
1 Fel för någorlunda