X2_088

(Text på skogskartan, först runtom:)
Råå ägor möther Åhå och Lyden
Präste bohls ägor mötha
Näsåker ägor taga här emoth. Lygatu ägor å denne sydan
Hollm ägor i Resilla sochn taga emoth på denne sydan

Schala Ullnarum

Hälgom sochne ägor taga emot
Häxmoo ägor stötha här intill

talle moo med intet bete
holm
holm
Nämfors
laxfisk
laxfiske
Hägel hälla
Fårsåhs by
lyten rödnings skoug
Här fins någorlunda gott bete iblandh små tiänligh rödnings fläckar
B...no m...?
Här är godh betes wall iblandh bergen
Tall gran biörk och ahle skoug intet bete
skough af tall gran och biörk
Stormyra
kiärna
mose
mose eller myre
ringa eller ingen betes wall
Starslott
ingen betes wall
nödwändigt muhl-bete
Fårsåhs skougs ägor
Miösiöhälla
Miösiön
Starr slott
Mällagårdz siön
starr slott
Holm siön
sydeligh oc sanck wall medh gran och ahl bewäxt
star slott
Hollms siön
Biörnudden
helt skiönt bete
här fins någorlunda gott bete
Tall gran och lyten biörke skoug men ringa bete
Mycket bergugh mark
Skoug af gran ahl och biörke, god rödningzmark
Skoug af tall och gran ringa bete
något bergug mark
ringa betes wall
Sahlsiön