X2_090

(Text på vänstra delen av kartan fram till bäcken:)
Tall moar medh timmer skoug bewäxte
ringa muhlbete
Här fins ingen rödnings skough
Skoug af tall gran biörk och ahl
gran och biörk skoug
godh lööf skoug
Här fins godh betes mark sampt någorlunda godh rödnings skoug
Råå - by skoug
godh lööf skoug
gott muhl bete
Moflo ägor stötha här emoth på denne sydan
Åhs ägor möther
(Text till höger om bäcken:)
Wästanbäck ägor grändza här intill
Kläpp ägor stötha emoth
Lydens kyrkie bols ägor möther här

Sank eng
Talle mooar och bergig mark
Starr engh
skrynt muhl bete
Råå siön
Lyten rödnings skoug
Bergig mark medh tall skoug bewäxt
intet muhl bete
Åhå skougs ägor
gran och biörk skoug
4 stycken qwarner
gran och tall skoug
gott muhl bete
godh betes mark
Råå by
Häxmo ägor taga här emoth
Forsåhs ägor mötha
Råsengen
Råsten
Bratt sweia
gott bete
Råå engen

Schala ullnarum