X2_140

Uppvikt baksida på följande akt X2_141, där texten redovisas