X2_172

Baksidan på följande kartakt, som är inskannad i 4 delar:
Baksida med utvikt flik X2_172
mitten X2_173
vänstra delen X2_174
högra delen X2_175