X2_173

Kartakt inskannad i 4 delar:
Baksida med utvikt flik X2_172
mitten X2_173
vänstra delen X2_174
högra delen X2_175


Texten redovisas under X2_174