X2_182

Inskannad i två delar, X2_181 och X2_182
Karttexten i sin helhet redovisad under X2_181