Z1:76-77                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Ytterwijken
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 10 tunnor
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                - 8 1?2  tunnor
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1 1?2 tunna
              Höö i Gärdet A                                                                       - 100 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 10 lass.
              Aff Uthänger eller Kärr                                                            - 80 lass.
              Summan Höö                                                                          - 190 Lass.
                     
 1           Thomas Jansson.
 
2           Swen Mårtensson.
 3           Peder Erichsson.
 4           Sisela Piga.
 5           Swen Nilsson.
 6           Biörn Jaksson.
 7           Östen Swensson.

 8           Swen Swensson. är belägen 1?4 Mijl ifrån bol     byn wäster uth, och hafuer sin Åker och Eng för sig sielff.
 
Hafwer sin godh lägenheet medh Timberskog Mulbeet och godt Fiskerij, godh Åker och e som offtast behållen för Kiöldh.
 
Denne är by belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Wäster Söder uth.
 
(Karttext:)
 
Enswijken.
Sand Jordh
Hårdwaldz Ängh
Bure Proxime
Sandh Jordh
Båtwijken.
Innerwijken Proxime
Denne Elff löper till Bure.