Z1:99            


 
Notarum Explicatio.
 
A            Denne Enger Lydha HiSkeby enSkylt tilL
 
B            Uthi denne Enger Äger HiSkebyn
              Höö                                                                                        - 100 las(s).
 
              Sank och Toffwigh Eng så myckit här finnes