Z1:10            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 

Kiälmomark Hemman                                                              - 3                

Utsäde i Gärde A                                                                    - 7 1⁄5  tunna.  

Engh till Höö i Gärdet                                                              - 40 lass

Höö af Uth Engar                                                                    - 30 lass

Summan Höö                                                                          - 70 lass

 
1            Lars Oloffsson                                                                         -1 tunna. 4 Skäland
2            Anders Esbiörnsson                                                                 -1 tunna. 4 Skäland
3            Hustru Brijta                                                                            - 4 tunnor.
 
Till bemälte By finnes godh lägenheet medh Timberskogh, Mulbeeth, men inthet synnerligit
 Fiskerij, godh Åker och Engh, någorlunda behållen för Köldh.
 
Denne by är belägen 10 Mijl ifrå Kyrkian Norr Uth.
­
(Karttext:)
 
Hagsmarck proximi
Hårdh Wallz ängh
Sandh Jordh
Åbyn proximi