Z1:100-101                                 


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Wäster                                                                     Botten.
 
Notarum Explicatio
 
              Uthi Denne Engar äger Kongzgården
              Höö                                                                                        - 50 lass.
 
              Tofwigh och Sanck Engh så myckit här finnes.
 
A            Desse Engzteegar Lydha Under Kongzgården i Umeå. Och dän andre
              Engen lyder till ÅtSkillige Byar i Sochnen.   
­­­
(Karttext:)
 
Sanck Engh
Sanck Engh.