Z1:102                       


 
Notarum Explicatio
 
A            Yter HiSke. 10. Gårder. Skatta tillhopa för 3 Måll
              Utsäde                                                                                    - 22 tunnor.
              Höö                                                                                        - 150 Lass.
 
              Till Denne Byn ähr godh Mulebeet, och Skoog till nödtorfften. Fiskewatten gått.
 
Myckit grund och suaag sandiord så myckit här finnes och tager Åhrligen stor Skada af Elffuens Utskårande och Floodh.
 

B            Sanda ähr Under samma Skatt med Hiske och ähr liika deelachtig både i Utsäde och andra lägenheter
 
Uthi HiSke Åker ägaGrubba och Grijssbacka
bönder i Tegeskifte med Hiskeboerne till                                  2 tunne landh.
 
C            Desse Skogzänger ähr fierran belägne och lydha Under Hiske byn.
­­­
(Karttext:)
 
Sanck Måsigh Engh
Umo Elff.
Groff Sandiord.
Måsigh sanck äng
Måsigh Engh