Z1:103                      


 
Notarum Explicatio.
 
A            Kongzgården Uti Umeå Sochen
              Utsäde                                                                                    - 10 tunnor
              Höö både i Utänger och sielfue byn                                         - 115 lass. eller gillingar
 
Wed Kongzgården ähr Mulebeet och Skoog till Nödtorfften Fijskewatten gått.
 
Grund Sandiord och Hårdwalss Eng så myckit här finnes.
­­­
(Karttext:)
 
Umeå Elff