Z1:104-105                


 
(Rubrik:)              Wäster Botten.
 
Notarum Explicatio
 
A            Öön Uthi Umeå Sochn
              Utsäde                                                                                    - 35 tunnor
              Höö på sielfue Öön                                                                 - 36 lass
 
              Grund Sandiord och Hårdwals Eng så myckit som på Öön Finnes.
 
              Till Öön är Mulebeet Skog till nödtorften.Fiskewatten gått.
 
B            Denne Änger lydhe til Öön
Uthi Röbäkz Engiar, ähre månge Engiess Tegar hwilka till Öön Lydha, och bleffwo förtigadhe
När Reffningen och Ransakningen Höltz, Hwilke ähnu Uprefffwes, och här till sätties, bör När reffningh och ransakningh dher öfwer gångin ähr.
 
(Karttext:)
 
Umeå Elff