Z1:11                        


 
(Rubrik:)              Sochn 
 

Notarum Explicatio


 
              Gagsmark Hemman                                                                 - 5                
              Utsädhe till heela Byn                                                               - 8 3⁄5  tunna.  
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 8 2⁄5   tunna  
              Höö                                                                                        - 40 lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 2⁄5 tunna.      
              Höö                                                                                        -2 lass
              Höö af Uth Engier                                                                    - 40 lass
             
Summan Höö                                                                          - 82 lass
 
1            Joen Andersson                                                                      - 4 tunnor.
2            Hustru Anna                                                                           - 1 tunna
3            Hustru Kerstin                                                                        - 1 tunna.
4            Joen Östensson                                                                       - 4 tunnor.
5            Cicila  Pijga                                                                            - 1 tunna.
 
Hafua lijka lägenheet medh Skogh och Utmarck som dhe som boo i Kiälmomark,
doch finss här ståteligit Fiskerij.
 
Denne By är belägen 11 Mijl ifrån Kyrckian Norr Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Träsk
Sandh Jordh
Träsk
Hårdh Waldz ängh
Träsk
Kiälmomark proxime