Z1:12-13                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                                         

             Schelleffteå                                                               Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                   Ostwijk Hemman                                               - 21
              Uthsäde till Heela byn                                                              - 41 3⁄5  tunna  
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 21 3⁄10 tunna.
              Höö                                                                                        - 150 Lass
              Utsädhe i Gärdet B.                                                                 - 17 3⁄5  tunna. 
              Höö                                                                                        - 60 Lass.
              Utsädhe i Gärdet C                                                                 - 3⁄5  tunna.      
              Höö                                                                                        - 6 lass
              Uthsäde i Gärdet D                                                                 - 1 9⁄10   tunna.
              Höö                                                                                        - 16 Lass.
              Uthsäde i Gärdet E                                                                  - 1⁄5  tunna.  
              Höö                                                                                        - 10 Lass.     
              Höö af Uth Enger                                                                    - 150 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 392 Lass    
 
Holmen E brukas mäst till Fäbodar till Mulbeeth.
 
1            Joen Andersson                                                                       - 5 tunnor.    
2            Oloff Oloffsson                                                                        - 2 tunnor. 
3  L        Oloff Oloffsson                                                                        - 2 tunnor. 
4            Peder Andersson                                                                     - 2 tunnor. 
5            Peder Oloffsson                                                                       - 5 tunno
6            Anders Nilsson                                                                        - 2 tunnor.  4 Skäland
7            Jacob Nilsson                                                                          - 4 tunnor.
8            Philpur                                                                                     - 2 tunnor.
9            Per Philpusson                                                                         - 2 tunnor.
10          Peder Nilsson                                                                          - 2 tunnor.  6 Skäland
11          Oloff Olsson                                                                            - 4 tunnor.
12          Hustru Sara                                                                             - 2 tunnor
13          Johan Hansson                                                                        - 5 tunnor.
14          Nilss Hansson                                                                          - 6 tunnor.
15          Peder Jacobsson                                                                     - 2 tunnor
16          Erich Erichsson                                                                        - 3 tunnor   6 Skäland
17          Hustru Barbro                                                                         - 1 tunna.   5 Skäland
18          Larss Nilsson                                                                           - 3 tunnor.  4 Skäland
19          Anders Oloffsson                                                                     - 4 tunnor.
20          Oloff Andersson                                                                      - 2 tunnor
21          Anders Davidsson                                             - 2 tunnor.  2 Skäland
 
Hafua sin nödtorfftige lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeth och ståteligit Fiskerij, mycket
 Fryssachtig Åker i denne By orsacken af den lille Elffwen som löper genom Åkeren.
 
Denne By är belägen 3½ mijl ifrå Kyrkian Norr Uth.
 
­­­(Karttext:)
 
Drängzmark Proxime
Sandh Jordh
Denne Elff kommer uthur ett Träsk
Hård Waldz Ängh
Sandh Mylla.
Små Starr Ängh
Salt Siön.