Z1:14            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Ostwijk Hemman                                               - 1                
              Uthsädhe till b.emälte Hemman                         - 2 3⁄5 tunna.
              Uthsädhe i Gärdet A                                                                - 2 2⁄5  tunna.
              Höö                                                                                        - 50 lass
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1⁄5  tunna.  
              Höö                                                                                        - 2 lass
Höö till Uth Enger                                              - 52 lass        
Summan  Höö                                                                         - 104 lass
 
1            Oloff Nilsson                                                                           - 3 tunnor.
 
Hafuer lijka tillfälle medh dem som boo uthi sielfwa Bolbyn. Och är belägen ½ mijl der ifrån.
­­­
(Karttext:)
 
Sand Jordh
Små Starr Ängh
Brän Träsk