Z1:15            


 
(Rubrik:)              Sochn    
 
Notarum Explicatio
 
              Fällforssen Hemman                                                                - 4
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 6 1⁄10 tunna.  
              Uthsädhe i Gärdet A                                                                - 4 2⁄5 tunna. Höö
                                                                 - 20 lass
              Utsädhe i Gärdet B                                                                  - 1 7⁄10  tunna.
              Höö                                                                                        - 25 lass
              Höö af Uth Enger                                                                    - 40 lass
             Summan Höö                                                                          - 85 lass.       
 
1            Oloff Persson                                                                          - 3 tunnor.
2            Samuel Jonsson                                                                       - 3 tunnor
3            Anna Pijga                                                                               - 1 tunna.       4 Skäland
4            Johan Larsson                                                                         - 2 tunnor.
 
Till bemälte By finnes godh lägenheet med Timberskogh, Tiäruskogh, mulbet, och godt
 Fiskerij både medh Lax och annat Fiskie. Åkeren frys gemenligen.
 
Denne By är belägen 10 Mijl ifrå Kyrckian Wäster Norr uth.
­­­
(Karttext:)
 
Denne Elff kommer ifrå Store Awa wijken
Sand Mylla
Elff.
Sandh Mylla
Långträsk Proxime
Träsk