Z1:16-17                   


 


(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
Lundh Hemman                                                 - 4
Uthsäde till Heela By.                                                              - 18 4⁄5  tunnor  
Utsädhe i Gärdet A.                                                                 - 4 3⁄5 tunna. 
Höö                                                                                        - 80 lass
Uthsädhe i Gärdet B.                                                               - 1 3⁄10 tunna
Höö                                                                                        - 40 lass.
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 4 3⁄5  tunna.
              Höö                                                                                        - 60 lass
Utsäde i Gärdet D                                                                   - 2 3⁄10 tunna
Höö                                                                                       - 70 lass
Höö af Holmen E                                                                     - 10 lass
              Summan Höö                                                                           - 260 lass.
A. Såår uthi Gärdet B                                                              - 1 3⁄10 tunna.
A. Sår uthi Gärdet C                                                               - 1 3⁄10 tunna.
B. Såår uthi Gärdet B                                                              - 5 7⁄10 tunna.
C. Såår uthi Gärdet C                                                             - 4 3⁄5 tunna.
D. Såår uthi Gärdet D                                                             - 2 3⁄10 tunna.
1            Anders Christersson                                                                - 5 tunnor.    
2            Her Nilss Pastor[1]                                                                    -                   
3            Joen Hansson                                                                          - 4 tunnor.  6 Skäland
4            Sifredh finne                                                                            - 5 tunnor.  6 Skäland 
 
Hafua sin gode lägenheet medh Gärdzel och wedSkogh, men ingen Timberskogh, uthan godh
 Muhlbeth, och någorlunda Fiskerij i Elffwen, altijdh behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen strax wed Kyrckian Wäster Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Skiellefteå Elff.
Prästgården på denne sijdan om Elffwen
Sandh Jordh
Myekiel på denne sijdan
Hård waldz Ängh
Sand Jord
Sandh Jordh
Sunna Åhn Proxime
Falck Träsk
 [1] Måttangivelse saknas.