Z1:18                                                           


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Kimbäck Hemman                                             - 3                
              Uthsädhe till Heela Byn                                                            - 4 7⁄10 tunna.
              Uthsäde i Gärdet  A                                                                -                   
              Höö                                                                                        - 40 lass
              Höö af Uth Engier                                              - 40 lass
              Summan  Höö                                                                         - 80 lass
 
1            Peder Anundsson                                                                    - 2 tunnor.
2            Bengt Nilsson                                                                          - 2 tunnor.
3            Nils Andersson                                                                        - 2 tunnor
 
Till offuanbemälte by är godh lägenheet medh Muhlbeth, Timberskogh och ståteliget Fiskerij             
godh Åker och Ängh, doch frys hon under tijdhen.
 
Denna By är belägen 9 Mijl ifrå Kyrckian Norr uth,
­­­
(Karttext:)
 
Hård Waldz Ängh
Sand Jordh
Jäffwer uthi Pitheå Proxime
Åbyn Proxime
Kimbäcks Tiälen