Z1:19                                                           


 
(Rubrik:)              Sochn    
 
Notarum Explicatio
 
              BySkeå Hemman                                               - 6
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 11 ½ tunna.  
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 9 1⁄5 tunna. Höö
                                                                 -20 lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 1 3⁄10  tunna
              Höö                                                                                        -12 lass
              Utsäde i Gärdet C                                                                   -7⁄10 tunna.  
              Höö                                                                                        - 2 lass
              Utsädhe i Gärdet D                                                                 -3⁄10 tunna.   Höö
                                                                 - 8 lass                                 Höö af Uth Enger
                                                                 -30 lass
             Summan Höö                                                                          -72 lass         
 
1            Oloff Oloffsson                                                                        -  4 Skäland
2            Hustru Karin                                                                            -  4 Skäland
3            Nils Hermansson                                                                     - 2 tunnor 6 Skäland
4            Sigridh Pijga                                                                            - 1 tunna.  4 Skäland
5            Oloff Nilsson                                                                           - 4 tunnor. 4 Skäland
6            Oloff Persson                                                                          - 4 tunnor.
 
Haffua sin gode lägenheet medh Muhlbeth, Timberskogh och ståteligit Laxfiskie och annat
Fiskerij. Godh Åker och Äng, altijdh behållen för Köldh.
 
Denne by är belägen 6 mijk ifrån Kyrckian Norr uth.
­­­
(Karttext:)
 
Denne Elff kommer ifrån Store Awa wijken
Sand Mylla
Tåmeå Proxime
Ostwijk Proxime
Starr ängh
Och löper i Salt Siön