Z1:2

 
(Rubrik:)              Schelleffteå     

Notarum Explicatio
 
              Dägerbyn Hemman                                                                  - 4
              Uthsäde till heela Byn                                                               - 20 tunnor.  
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 20<tunnor>  
              Höö                                                                                        - 100 lass.
              Höö af Uth Engier                                                            - 90 lass.
              Summan Höö                                                                           - 190 lass.     
1            Nils Oloffson                                                                           - 5 tunnor. 4 Skäland
2            Swen Andersson                                                                     - 4 tunnor. 4 Skäland
3            Herman Jonsson                                                                      - 4 tunnor. 4 Skäland
4            Oloff Larsson                                                                          - 4 tunnor. 6 Skäland

 
Till denne by finns godh lägenheet medh Mulbeth, weedh och Gärdzell och ingen Timberskogh. Fiskerij i Elffwen.
 
Denne By är belägen strax wedh Kyrckian wäster Uth.
 
(Karttext:)
 
Hårdwaldz Engh
Stämnes gården Proxime
Sandh Jordh.
Hårdh Waldz Engh
Sandh Jordh.
Prästegården Proxime.
Schellefteå Elff.
Lundh Proxime