Z1:20-21                  


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   

Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
              Sunnanåhn Hemman                                                                - 5
              Uthsädhe till Heela By.                                                             - 17 ½  tunna.  
              Utsäde i Gärdet A.                                            - 16 tunnor.   Höö              
                                                                  - 100 lass.  
              Utsädhe i Gärdet B.                                                                 - 1½ tunna.    Höö
                                                                  - 6 lass.
              Höö af Ängen C                                                                      - 120 lass
              Summan Höö                                                                           - 226 lass.
 
1            Anders Karlsson                                                                      - 3 tunnor.  4 Skäland
2            Oloff Persson                                                                          - 3 tunnor   4 Skäland 
3            Per Oloffsson                                                                          - 3 tunnor   4 Skäland
4            Oloff Persson                                                                          - 3 tunnor.  4 Skäland
5            Anders  Oloffsson                                              - 4 tunnor   2 Skäland
 
Till denne by finss godh lägenheet medh Mulbeeth Skogh till weedh och gärdzell, men inthet till Timber, Mycket Frysachtigh Åker, godt Fiskerij.
 
Denne By är belägen strax wedh Kyrkian Söder uth.
­­­
(Karttext:)
 
Schellefteå Elff.
Sand Jordh
Hård waldz Ängh
Sandh Jordh
Falck Träsk
Söderbölet Proxime