Z1:22                


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicato
 
              Åbyn Hemman                                                                        - 4                
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 13 tunnor.
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 11 tunnor.  
              Höö                                                                                        - 70 Lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 3⁄10 tunna. 
              Höö                                                                                        - 3 Lass
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 2⁄5 tunna.   
              Höö                                                                                        - 2 Lass
              Utsäde i Gärdet D                                                                   - 1 3⁄10 tunna
              Höö                                                                                        - 16 Lass
              Höö af Uth Ängier                                             - 30 Lass
              Summan  Höö                                                                         - 121 Lass
 
1            Nils Oloffsson                                                                          - 3 tunnor.  4 Skäland
2            Johan Persson                                                                         - 6 tunnor.
3            Anders Nilsson                                                                        - 6 tunnor.
4            Nils Hansson                                                                           - 4 tunnor.
 
Hafua sin gode lägenheet medh Timberskogh Mulbeeth och ståteligit Fiskerij, godh Åker och
Ängh, någorlunda behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen 9 Mijl ifrån Kyrkian Norr uth,
­­­
(Karttext:)
 
Kimbäck Proxime
Kiälmomarck Proxime
Starr ängh
Sand Mylla.
Elff
Capell
Tåmeå Proxime
Löper i Salt Siön