Z1:23            


 
(Rubrik:)              Sochn    
 
Notarum Explicatio
 
              Kuusmarck Hemman                                                               - 3
              Uthsäde till desse Hemman                                                      - 9 ½ tunna.  
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 2 3⁄10 tunna.
               Höö                                                                                       - 20 lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 3 3⁄10  tunna.
               Höö                                                                                       - 25 lass
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 3 9⁄10 tunna.
               Höö                                                                                       - 50 lass
              Höö af Uth Änger                                                                    - 30 lass
              Summan Höö                                                                          - 125 lass      
 
1            Lars Östensson                                                                        - 4 tunnor.    
2            Joen Olofsson                                                                          - 4 tunnor.    
3            Anders Andersson                                                                   - 5 tunnor     
 
Hafua lijka lägenheet medh dem som boo i Boolbyn en fierdedels mijl ifrån.
­­­
(Karttext:)
 
Sand Jord
Sandh Jordh
Starr ängh
Sand Jord
Hårdh Walds Ängh
Träsk