Z1:24-25                  


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Kuusmarck Hemman                                                       - 12
              Utsäde till Heela Byn                                                               - 33 3⁄5 tunna.  
              Utsäde i Gärdet A.                                                                  - 33 3⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 200 lass  
              Höö af Uth Änger                                                                    - 100 lass
              Summan Höö                                                                          - 300 lass.
 
1            Lars Oloffsson                                                                         - 3 tunnor.     3 Skäland
2            Jacob Andersson                                                                     - 2 tunnor.    
3            Nils Andersson                                                                        - 3 tunnor.     3 Skäland 
4            Nils Erichsson                                                                          - 4 tunnor. 
5            Johan Olsson                                                                           - 2 tunnor.     5 Skäland
6            Hustru Agnis                                                                            - 4 tunnor.
7            Matz Persson                                                                          - 2 tunnor.     5 Skäland
8            Anders  Erichsson                                              - 4 tunnor.     6 Skäland
9            Oloff Joensson                                                                         - 1 tunnor.     6 Skäland
10          Nils Erichsson                                                                          - 7 tunnor.  
11          Joen Nilsson                                                                            - 3 tunnor.     6 Skäland
12          Nils Persson                                                                            - 5 tunnor.
 
Hafua sin gode lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeet, Men inthet något synnerligit Fiskerij, godh
Åker och Äng någorlunda behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen 3 mijll ifrå Kyrckian Wäster Norr uth.
­­­
(Karttext:)
 
Storkåge på denna sijdan
Sand Jordh
Hård waldz Ängh
Sandh Jordh
Hård Waldz Ängh
Ersmarck på denne sijdan