Z1:26            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Bodwijken Hemman                                                                - 4                
              Uthsädhe till Heela Byn                                                            - 6 7⁄10 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 3 3⁄10 tunna.
              Höö                                                                                        - 20 lass
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 3 2⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 100 lass
              Summan  Höö                                                                         - 120 lass
 
1            Markus Oloffsson                                                                    - 3 tunnor.
2            Nils Joensson                                                                          - 2 tunnor. 4 Skäland
3            Joen Erichsson                                                                         - 2 tunnor.
4            Johan Christersson                                             - 5 tunnor.
 
Till denne bemälte By är godh lägenheet medh Timberskogh Muhlbeth och godt Fiskerij,
 Åkeren frys gemenligen.
 
Och är belägen 1 ½ mijl ifrån Kyrckian Norr uth,
 
­­­(Karttext:)
 
Stor Kåghe på denne sijdan.
Sand Jord
Starr ängh
Sand Jordh
Bodwijken.
Bölet Proxime