Z1:27            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Thåmeå Hemman                                               - 2
              Utsädhe till Heela Byn                                                              - 9 7⁄10 tunna
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 7 4⁄9 tunna.
              Höö                                                                                        - 12 lass
              Utsädhe i Gärdet B                                                                  - 1 1⁄2 tunna.
              Höö                                                                                        - 16 lass.
              Utsäde i Gärdet C                                                                   -2⁄5 tunna.       
              Höö                                                                                        - 10 lass.
              Höö af Uth Enger                                              - 80 lass.
              Summan Höö                                                                          - 128 lass      
 
1            Joen Andersson                                                                       - 8 tunnor.    
2            Joen Erichsson                                                                         - 3 tunnor.                          
 
Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh, Mulbet och ståteligit Fiskerij både till
Lax och annan fisk, godh Sandh Mylla Åker.
 
Denne By är belägen 8 mijl ifrå Kyrkian Norr uth.
­­­
(Karttext:)
 
Åbyn Proxime
Hårdh Wallh
Sandh Mylla.
Byskeå Proxime
Awan.
Träsk