Z1:28-29   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
(Fol 28:)
Notarum Explicatio
 
                      Ersmark Hemman                                                            - 14
              Utsäde till Heela Byn                                                               - 21 1⁄2 tunna.  
              Utsäde i Gärdet A.                                                                  - 17 3⁄10 tunna.
              Höö                                                                                        - 150 Lass 
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 3 1⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 8 Lass
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 1 tunna.      
              Höö                                                                                        - 40 Lass
              Höö af Uth Änger                                                                    - 60 Lass
              Summan Höö                                                                          - 258 Lass.
 
1            Jöns Andersson                                                                       - 4 tunnor     
2            Herman Swensson                                             - 2 tunnor. 4 Skäland    
3            Hustru Margreta                                                                      - 2 tunnor  6 Skäland           
4            Hustru Anna                                                                            - 2 tunnor
5            Joen Joensson                                                                         - 2 tunnor.
6            Anders Nilsson                                                                        - 1 tunna   6 Skäland
7            Hans finne                                                                              - 2 tunnor
8            Johan Oloffson                                                                        - 2 tunnor
9            Hustru Malin                                                                            - 1 tunna.
10          Peder Erichsson                                                                       - 2 tunnor  
 
11         Ödhe brukas under byn                
 
 
(Fol 29:)
 
Notarum Explicatio
 
12                  Mårten Mårtensson                                                          - 3 tunnor.
13  Store       Oloff Oloffsson                                                                - 3 tunnor.
14  Lille Oloff Olofsson                                                   - 2 tunnor. 6 Skäland
15                  Anders Joensson                                                              - 3 tunnor.
                                           
Hafua sin gode lägenheet medh Timberskogh och Muhlbeth, men inthet Fiskerij, godh Åker
 och Äng mästadeles behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen 4 mijll ifrå Kyrkian Wäster uth.
­­­
(Karttext:)
 
Erssmark på denne sijdan.
Hård Waldz Ängh
Sandh Jordh
Hård Waldz Ängh
Sand Jordh
StorKåge Proxime