Z1:3           


 
(Rubrik:) Sochn    
 
Notarum Explicatio
                     
              Stemneh Gården Hemman                                                       - 4
              Uthsäde till heela Byn                                                               - 8 9⁄10 tunna.  
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 6 3⁄10 tunna. 
              Höö                                                                                        - 90 Lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 2 1⁄10  tunna.
              Höö                                                                                        - 30  Lass
              Utsädhe i Gärdet C.                                                                - 3⁄10 tunna.    
              Höö                                                                                        - 1 Lass
              Uthsäde i Gärdet D.                                                                - 1⁄5 tunna.      
              Höö                                                                                        -1Lass
              Höö af Uth Engier                                             - 78 Lass
                      Summan Höö                                                                                         - 200 Lass    
             


              Litera P lydher till Prestegården
              Uthsädhe                                                                                 -2 tunnor.
                     
Till offuanbemälte By finnss godh lägenheet till Muhlbeeth, wedh och Gärdzell,
men ingen Timberskogh, Ey heller något Fiskerij uthan allenast i Elffwen.
 
Denne By är belägen strax wedh Kyrkian Norr Uth.
 
1            Oloff Hansson                                                                         - 5 tunnor.
2            Oloff Oloffsson                                                                        - 3 tunnor.
3            Hustru Kerstin                                                                         - 1 tunna.
4            Hindrich Swensson                                                                  - 1½ tunna.
 
 
(Karttext:)
 
Wara Träsk Proxime
Hårdh Waldz Äng
Stora Kåge Proxime.
Sand Jord
Hårds Waldz Ängh
Dägerbyn Proxime
Prästegården Proxime