Z1:30            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Stor Kåge Träsk  Hemman                                                     - 4                
              Utsäde till Heela Byn                                                               - 8 9⁄10 tunna
              Utsäde i Gärdet A                                                                   - 8 9⁄10 tunna
              Höö                                                                                        - 60 Lass
              Höö af Engen B                                                                       - 20 Lass
              Höö af Holmen C                                                                    - 2 lass          
              Summan  Höö                                                                         - 82 Lass
 
1            Oloff Andersson                                                                      - 3 tunnor.
2            Nils Erichsson                                                                          - 4 tunnor
3            Peder Jacobsson                                                                     - 3 tunnor.  6 Skäland
4            Jacob Andersson                                                                     - 4 tunnor.  6 Skäland
 
Till denne bemälte By fins nödtorfftig lägenheet medh Timberskogh, Muhlbet och godt
 Fiskerij, Åkeren mestadeles behållen för Köldh.
 
Denna by är belägen 6 mijl ifrå Kyrkian Wäster Norr uth,
­­­
(Karttext:)
 
Starr ängh
Kåge Träsk
Sandh Jordh
Lill Kåge Träsk på denne sijdan.
Hårdh Waldz Ängh
Kuusmarck Proxime