Z1:31            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
Denne Åker lyder till Drängzmarkz By, hwar och en effter sin quota.
                     
Uthsäde i Gärdet A                                                                                - 6 7⁄10 tunna.
Höö                                                                                                      - 80 lass.
 
Och är belägen ½ Mijl ifrån Bolbyn.
­­­
(Karttext:)
 
Hårdh Waldz Engh.
Ost Träsk
Sandh Jordh.