Z1:32-33                  


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Drängzmark Hemman                                                      - 13.
              Utsädhe till Heela Byn                                                              - 20 1⁄2 tunna.  
              Utsädhe i Gärdet A.                                                                - 19 tunnor.
              Höö                                                                                        - 250 Lass
              Utsädhe i Gärdet B                                                                  - 1 1⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 10 Lass
              Utsäde i Gärdet C                                                                   - 3⁄10 tunna.  
              Höö                                                                                         - 3 Lass
              Höö af Uth Änger                                                                    - 50 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 313 Lass
 
1            Pell Pedersson                                                                         - 4 tunnor.    
2            Hustru Brita                                                                             - 1 1⁄2 tunna.     
3            Peder Erichsson                                                                       - 2 tunnor        
4            Anders Joensson                                                                     - 2 tunnor.
5            Jöns Erichsson                                                                         - 4 tunnor.
6            Cicila Pijga                                                                              - 4 tunnor.
7            Oloff Larsson                                                                          - 4 tunnor.
8            Ambrus Jacobsson                                             - 3 tunnor.
9            Hustru Karin                                                                            - 1 1⁄2 tunna.
10          Niels Pedersson                                                                       - 2 1⁄2 tunna.  
11          Peder Oloffsson                                                                       - 3 tunnor.
12          Hustru Brijta                                                                            - 2 1⁄2 tunna
13          Anders Joensson                                                                    - 2 tunnor.    
 
(Texten fortsätter till höger om Notarum Explicatio)
                                           
Haffua sin gode lägenheet medh Timberskogh, Tiäruskogh, Muhlbeet, men inthet
synnerligit Fiskerij, Godh Åker och Ängh, altijdh behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen 4 mijl ifrån Kyrkian Wäster Norr.
­­­
(Karttext:)
 
Norlång Träsk
Sand Jord
Små starr Ängh.
Sandh Jordh.
Träsk
Ostwijk Proxime