Z1:34            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 


              Awan  Hemman                                                - 2                
              Utsädhe till Heela Byn                                                              - 4 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                  - 2 3⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 20 Lass
              Utsäde i Gärdet B                                                                    - 3⁄5 tunna
              Höö                                                                                       - 2 lass.
              Utsädhe i Gärdet C                                                                  - 1 3⁄10 tunna.
              Höö                                                                                       - 16 lass
              Höö af Uth Änger                                                                    - 50 lass.
              Summan  Höö                                                                         - 88 lass.
 
1            Matz Larsson                                                                          - 4 tunnor.
2            Hustru Kerstin                                                                         - 3 ½ tunna.
 
Till bemälte Hemman finns godh lägenheet medh Timberskog Muhlbeth och mycket ståteligit
Fiskerij, godh Åker och Äng, någorlunda behållen för Köldh.
 
Denna By är belägen 8 ½ mijl ifrån Kyrkian.
­­­
(Karttext:)
 
Kimbäck Proxime
Träsk
Sand Jordh
Träsk
Thåmeå Proxime
Träsk
Salt Siön