Z1:35            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Moorn Hemman                                                                      - 3
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 8 3⁄5 tunna.
              Utsädhe i Gärdet A                                                                  - 8 3⁄5 tunna.
              Höö                                                                                        - 100 lass.
              Höö af Uth Ängier                                             - 50 lass.
              Summan Höö                                                                          - 150 lass      
 
1            Abram Andersson                                                                   - 2 tunnor     
2            Nils Nilsson                                                                             - 6 tunnor.
3            Peder Andersson                                                                     - 4 1⁄2 tunnoa                     
 
Finns ingen Timberskogh uthan till weedh och GärdzelL Fiskerij i Elffuen, godh Åker och
Ängh altijdh behållen för Köldh.
 
Och är belägen ½ mijl från Kyrkian Öster uth.
 
(Karttext:)
 
Norböle Proxime
Hårdh Walz Ängh
Sandh Jordh.
Hederbyn på denne sijdhan
Skelleffteå Elff.