Z1:36-37                  


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Nårbölet Hemman                                                           - 7
              Utsäde till Heela Byn                                                               - 24 3⁄5 tunna.  
              Utsäde i Gärdet A.                                            - 24 3⁄5  tunna.
              Höö                                                                                        - 100 Lass
              Höö af Ängen B                                                                      - 50 Lass
              Höö af Holmen C                                                                    - 5 Lass.
              Höö af Uth Engen                                                                    - 30 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 185 Lass.
 
1                          Oloff Andersson                                                        - 5 1⁄2 tunna
2                          Peder Jönsson                                                           - 4 tunnor     
3  Lille                 Peder Andersson                                                       - 4 tunnor.    
4  Store                Peder Andersson                                                       - 6 tunnor
5                          Peder Swensson                                                        - 6 tunnor
6                          Josep Andersson                                                       - 2 1⁄2 tunna.
7                          Jacob Erichsson                                                        - 1 tunna.
                                           
Hafua sin gode lägenheet medh weedskog och Gärdzell, Muhlbet och Fiskerij uthi Elffuen,
doch inthet mehr än som en mijl ifrån Saltsiön. Godh Åker och Ängh någorlunda behållen för köldh.
 
Denne By är belägen ½ mijll ifrån kyrkian Wäster uth.
­­­
(Karttext:)
 
Hård waldz Ängh
Prästgården Proxime
Sandh Jordh
Moorn Proxime
Schellefteå Elff.
Söderbölet på denne sijdan.