Z1:38            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Söderbölet Hemman                                                                - 4.               
              Uthsädhe till Heela Byn                                                            - 8 tunnor.
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 8 tunnor
              Höö                                                                                        - 150 lass
              Höö af Uth Änger                                                                    - 30 lass
              Summan  Höö                                                                         - 180 lass.
 
1            Pedher Andersson                                                                   - 2 ½ tunna.
2            Anders Larsson                                                                       - 4 tunnor.
3            Husttru Kerstin                                                                        - 1 tunna
4            Oloff Andersson                                                                      - 6 ½ tunna.
 
Till offuanbenämnte By fins godh lägenheet medh weedh och gärdzell, men ingen
 Timberskogh. Mulhbeet Sköönt, Fiskerij i Elffwen. Godh Åker och Äng,
 
Denne by är belägen ½ mijl ifrån Kyrkian Södher uth.
­­­
(Karttext:)
 
Nårbölet på denne sijdhan om Elffwen
Schelleffteå  Elff.
Sandh Jordh
Hårdh Waldz Ängh
Hedhebyn på denne sijdhan.
Sunnan åhn på denne sijdhan.