Z1:39   


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Lill Kåge Träsk Hemman                                                         - 1
              Uthsädhe till bemälte Hemman                                                - 2 9⁄10 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A[1]                                                               -
              Uthsädhe i Gärdet B                                                                - 1⁄2 tunna.
              Höö uthi Gärdet A                                                                   - 50 lass.
              Höö uthi Gärdet B                                                                   - 3 lass
                      Summan Höö                                                                   - 53 lass        
 
1            Oloff Matzson                                                                         - 4 tunnor.                          
Till bemälte Hemman är godh lägenheet medh Timberskogh, Tiäruskogh, Muhlbet och
ståteligit Fiskerij.
 
Godh Åker och Engh, altijdh behållen för köldh.
 
Denne By är belägen 7 mijl ifrån Kyrckian Wäster uth.
­­­
(Karttext:)
 
Nor Långträsk på denne sijdan
Hårdh Walz Ängh
Sandh Jordh
Lill Kåge Träsk
 [1] Måttangivelse saknas.