Z1:4-5           


 
(Rubrik:)              1                                                                              2
                             Schelleffteå                                                              Sochn.
 
(Fol 4:)    
Notarum Explicatio
 
              Uthsädhe till Heela Byn                                                            - 39 7⁄10  tunna.  
              Utsädhe i Gärdet A.                                                                - 16 1⁄5 tunna.  
              Höö                                                                                        - 150 lass
              Utsädhe i Gärdet B.                                                                 - 23 1⁄2 tunna.  
              Höö                                                                                        - 160 lass.     
              Höö af Uth Enger                                                                    - 100 lass
              Summan Höö                                                                          - 410 lass      
1            Daniel Olsson                                                                          - 8 tunnor  1 Skäland
2            Oloff Mosesson                                                                       - 6 tunnor. 
3            Davidh Persson                                                                       - 3 tunno
4            Lars Joensson                                                                          - 2 tunnor. 
5            Erich Öndesson                                                                       - 4 tunnor  5 Skäland
6            Hustru Rågärdh                                                                       - 2 tunnor.
7            Isach Siulsson                                                                          - 4 tunnor.  7 Skäland
 
(Fol 5:)
Notarum Explicatio
 


              Stora Kåghe Hemman                                                             -21
8            Abram                                                                                     - 2 tunnor.
9            Hustru Gunborgh                                                                     - 1 tunna.  4 Skäland
10          Jöns Hindersson                                                                      - 2 tunnor.
11          Nils Persson                                                                            - 1 tunna.  4 Skäland
12          Hustru Käligh                                                                          - 2 tunnor.
13          Johan Olofsson                                                                        - 2 tunnor
14          Anders Andersson                                             - 2 tunnor.
15          Anders Isachsson                                                                    - 2 tunnor.
16          Peder Jönsson                                                                         - 3 tunnor.
17          Lars Pedersson                                                                        - 5 tunnor.
18          Oloff Oloffsson                                                                        - 2 tunnor.
 
(Forts nedre höra hörnet:)
Notarum Explicatio  
 
19                  Jacob Larsson                                                                  - 4 tunnor. 5 Skäland
20                  Sigridh Pijga                                               - :   -:             6 Skäland     
21                  Anders Hermansson                                                         - 3 tunnor.
 
Hafua sin nödtorfftige lägenheet medh Muhlbeet, Timberskogh och ståteligit Fiskerij, godh
Åker och Engh mestadeles altijdh behållen för Köldh.
 
Denne By är belägen 2 mijl ifrån Kyrkian Norr Uth.
­­(Karttext:)
 
Frössne Kåge på denne sijdhan.
Skogh och Bärgh
Salt Siön
Sandh Jordh
Sandh Jordh
Små Starr Ängh
Ersmarck Proxime
Kåge Elff.
Hård waldz Ängh
Sandh Jordh
Stemneh gården Proxime
Bodwijken Proxime