Z1:40            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Nårlångh Träsk Hemman                                                        - 1.               
              Uthsädhe till bemälte Hemma                                                  - 3 9⁄10  tunna.
              Utsädhe i Gärdet A                                                                 - 3 9⁄10  tunna.
              Höö                                                                                        -16 lass.
              Höö af uth Änger                                                                     - 33 lass
              Summan  Höö                                                                         - 49 lass.
 
1            Peder Jacobsson                                                                     - 2 1⁄2 tunna.
 
Lijka lägenheet medh dem som boo uthi Lill Kåge Träsk Och är belägen 6 ½ mijl ifrå Kyrkian
Wäster Norr.
­­­
(Karttext:)
 
Långh Träsk
Sand Jordh
Hårdh Waldz Ängh