Z1:41            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Staff Träsk Hemman                                                               - 1.
              Uthsädhe till bemälte Hemman                                                - 1 9⁄10 tunna.
              Uthsädhe i Gärdet A                                                                - 1 9⁄10 <tunna>
              Utsädhe i Gärdet B                                                                  - 7⁄10 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 30 lass.
              Höö uthi Gärdet B                                                                  - 2 lass.
              Höö af Ut Änger                                                                     - 30 lass.
              Summan Höö                                                                          - 62 lass.       
 
1            Peder Larsson                                                                         - 3 1⁄2  tunna.                                          
 
Lijka tillfälle och lägenheet medh dhe andre hemmanen uthi Byn. Och är belägen 9 mijl ifrån
 Kyrkian Wäster uth.
­­­
(Karttext:)
 
Staff Träsk
Lill Kåge Träsk
Hårdh Walz Ängh
Sand Jord