Z1:43                                                           


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 


(Baksida)
Notarum Explicatio
 
              Tuffwan Hemman                                              - 4.
              Uthsädhe till heela byn                                                             - 9 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 2 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 2 3⁄4 tunna.
              Uthsäde i Gärdet D                                                                 - 3 3⁄4 tunna,
              Höö i Gärdet A                                                                       - 8 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 4 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 20 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 50 lass.
              Höö af Ut Ängier                                                                     - 70 lass.
              Aff Holmen E                                                                          - 8 lass.
              Aff Holmen F                                                                          - 2 lass.
              Aff Holmen G                                                                          - 1 lass.
              Aff Holmen H                                                                          - 1 lass.
             
Aff Holmen I                                                                           - 2 lass.         
              Summan Höö                                                                          - 166 lass.     
 
1            Hans Philip.
2            Oloff Jönsson.
2            Pär Nilsson.
4            Herman Persson, är ännu inthet Skattlagdt.
 
Haffue sin gode lägenheet, medh Timber, Skogh, Muhlbeet och ståteligit Fiske, godh Åker
 och Ängh, någorlunda behållin för Kiöldh. Och är denne By belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian
Öster Södher.
 
(Karttext:)
 
Hedesbyn på denne sijdan
Hård Waldz Ängh
Sand Jord
Tuffholm
Rijsöön.
Leer Jord
Hårdwaldz Äng
Schelleffteå Elff.
Bärgzbyn Proxime