Z1:44-45                  


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Berssbyn Hemman                                                           - 6.
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 17 tunnor.  
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                 - 15 3⁄4 tunna.
              Uthsädhe i Gärdet B                                                                - 1 1⁄4 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 72 Lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 20 Lass.
              Aff Kiärr och Uth Ängier                                                         - 60 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 152 Lass.
 
1            Oloff Andersson.  
2            Nils Christersson.     
3            Daniel Andersson.                         
4            Oloff Pädersson.
5            Nils Ambrosson.
6            Johan Hermansson. Hafuer sin Åker för sigh sielff.
                                           
Till offwanbemälte By finns godh tarffweskog, både till Beet och Giärtzel, men inthet till
Timberskogh, godh Sand Mylla Jordh.
 
Och är denne By belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian Öster Söder uth.
­­­
(Karttext:)
 
Tuffwan Proxime
Schellefteå Elff.
Sandh Jordh
Hårdwaldz Ängh
Sand Jordh
Surunäs Proxime