Z1:46            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Furunäs Hemman                                               - 2.               
              Uthsädhe i Gärdet A                                                                - 2 1⁄4 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 24 lass.
              Aff Uth Ängier                                                                         - 50 Lass.     
              Summ:an Höö                                                                         - 74 Lass.
 
1            Lars Andersson
2            Oloff Johansson
 
Godh Skogh och Uthmark, der till medh godh Åker och Ängh. Och är belägen 1 ½ Mijl ifrån
Kyrkian Öster Södher Uth,
­­­
(Karttext:)
 
Berssbyn Proxime
Sand Jord
Ganswijken.
Hårdwalz Ängh
Ursswijken Proxime