Z1:47            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Bodarne Hemman                                             - 2
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 5 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                  - 4 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B.                                                                 - 1 1⁄2  tunna.
              Höö i Gärdet A.                                                                      - 50 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 25 lass.
              Höö af Uthängier                                                                    - 40 lass.
              Summan Höö                                                                          - 115 lass.
 
1            Östen Erichsson.                         
2            Håkan Andersson.
                     
Till bemälte By är godh lägenheet medh Timberskogh, Muhlbeet och Fiskerij, i Träsket,
finnes än nu tillfälle at göra mehr Åker, Sandh Jord öffuer alt.
 
Denne By är belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Södher Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Phålmark Proxime
Sandh Jordh
Hårdh Waldz Äng
Bure Proxime
Boo Träsk
Sand Jord
Hårdwaldz Ängh