Z1:48-49                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Orswijken Hemman                                                         - 7.
              Uthsäde till Heela Byn                                                              - 10 1⁄2 tunna  
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                 - 5 1⁄2 tunna.
              Uthsädhe i Gärdet B                                                                - 4 3⁄4 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 52 Lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 40 Lass.
              Höö aff Uth Ängier                                                                  - 65 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 157 Lass.
 
1            Marett Piga.          
2            Moses Siulsson.      
3            Abraham Jonsson.                         
4            Önde Christersson.
5            Lars Pedersson.
6            Johan Oloffsson.
7            Nils Pädersson.
                                           
Haffwa sin gode lägenheet, medh Timber, Skogh, Muhlbeet, och mycket
ståteligit Fiskerij, godh Åker och Engh, Lutter Sand Jord öfwer alt Giärdet.
 
Denne By belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Öster Uth.
 
­­­
(Karttext:)
 
Furunääs Proxime
Hårdwaldz Ängh
Sandh Jordh.
Urss wijks Fiälen.
Sandh Jordh.
Hårdwaldz Ängh.
Dägerssundh
 
(Utanför ramen)
Ytterwijken Proxime. Dägeröön