Z1:50            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
Notarum Explicatio
 
              Bäck Hemman                                                                         - 9.               
              Uthsädhe Till Heela Byn                                                           - 16 4⁄5 tunna
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 13 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 4⁄5 tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 2 1⁄2 tunna
              Utsäde i Gärdet D                                                                   - 1 1⁄4 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 34 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 2 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 12 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 8 lass.
              Hö af Uthängiar     ­­­­­­­­­­                                                                  - 60 Lass.     
              Summan Höö                                                                          - 116 Lass.
 
1            Sigridh Piga.
2            Pedher Andersson.
3            Jon Erichsson.
4            Peder Ersson.
5            Oloff Andersson.
6            Per Hansson.
7            Anna Piga.
8            Per Hansson  }
9            H.ustru Karin  Hafuer ingen Åker ibland de andre.
 
Till offwanskrevne Hemman finns nödtorfftig lägenheet medh Timber, Skogh, Muhlbeet
och Fiskerij, godh Åker och Ängh, mästadeles Sandh Jordh.
 
Denne By är belägen 4 Mijl ifrån Kyrkan Söder Uth,
­­­
(Karttext:)
 
Hårdwaldz Ängh
Sand Jord
Burwijk Proxime
Träsk
Träsk
Sand Jord.
Träsk
Lassböle Proxime uthi Leffånger Sochn