Z1:51            


 
(Rubrik:)              Sochn.    
 
Notarum Explicatio
 
              Hedesbyn Hemman                                                                 - 11.
 
Och är belägen särskilt i twänne Byar, uthi den ena byn boor 6 Grannar desse begge byar
hafwa sin Åker och Äng för sig, men uthi Skog och Utmark, Fiskerij, och andre lägenheeter
äre dhe lijka rådande, till bägge hemman finns tillfälle mehr Åker och Äng att Uprätta.
 
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 14 1⁄2  tunna
              Höö i Gärdet A.                                                                      - 66 lass
              Aff Holmen B                                                                         - 6 lass.
             
Aff Kiärr och Myror                                                                - 50 lass.
              Summan Höö                                                                         - 122 Lass.
 
(Fortsätter överst till höger)
 
1            Hustru Malin.                             
2            Jöns Nilsson.
3            Kirstin.
4            Oloff Larsson.
5            Oloff Andersson.
6            Peder Ersson.
                     
Till bemälte By finns godh lägenheet Med Timber, Skogh, Muhlbeet, och någorlunda
Fiskerij i Elffwen mehra i Saltsiön medh Skiötor godh åker och Äng, mästadeles           Leer Jordh.
 
Denne By är belägen 1 Mijl ifrån Kyrkian Öster Södher.
­­­
(Karttext:)
 
Söderbölet Proxime
Leer Jordh
Schelleffteå Elff.
Kiären Proxime
Hårdhwaldz Ängh
Tuffwan Proxime