Z1:52-53                   


 
(Rubrik:)              1                                                                               2                   
                            Schelleffteå                                                                Sochn.
 
Notarum Explicatio
 
                      Hedesbyn den andre är boendes 5 bönder.    
              Uthsäde i Gärdet A.                                                                - 3 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 9 tunnor.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 30 Lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 64 Lass.
              Höö af Holmen C                                                                    - 5 lass.
              Höö af Holmen D                                                                    - 2 lass.
              Höö af Holmen E                                                                     - 2 lass.
             
Höö af Kiärr och Myror                                                          - 50 Lass.
              Summan Höö                                                                          - 153 Lass.
 
7            Ander Erichsson.  
8            Nils Andersson.     
9            Anna Piga.               
10          Johan Oloffsson
11          Päder Andersson.
                                           
Haffwa lijka tillfälle och lägenheet både i Skogh och Uthmark och andre lägenheeter, som
dhe andre Grannarne som boo uthi Byn.
­­­
(Karttext:)
 
Moren Proxime
Hårdwaldz Ängh
Sandh Jordh.
Schelleffteå Elff.
Tuffwan Proxime.