Z1:54            


 
(Rubrik:)              Schelleffteå     
 
(Baksida flik)
Notarum Explicatio
 
              Bure Hemman                                                                         - 8.               
              Uthsädhe Till Heela Byn                                                           - 19 tunnor.
              Uthsäde i Gärdet A                                                                 - 2 1⁄2 tunna.
              Uthsäde i Gärdet B                                                                  - 1 2⁄5 tunna.
              Uthsäde i Gärdet C                                                                 - 3⁄5 tunna.
              Utsäde i Gärdet D                                                                   - 14 1⁄2 tunna.
              Höö i Gärdet A                                                                       - 7 lass.
              Höö i Gärdet B                                                                        - 6 lass.
              Höö i Gärdet C                                                                       - 7 lass.
              Höö i Gärdet D                                                                       - 40 lass.
              Höö af Uthänger                                                                      - 90 Lass.     
              Summan Höö                                                                          - 150 Lass.
 
1            Nils Jonsson.
2            Oloff Mosesson.
3            Anders Ambrosson.
4            Jon Johansson.
5            Daniel Pedersson.
6            Oloff Larsson.
7            Östen Erichsson.
8            Hans Nilsson.
 
Haffwe sin gode lägenheet medh Timber, Skog, Muhlbeet, och ståteligit Fiskerij, godh Åker
och Äng, godh Sand Mylla, esomofftast behållen för Kiöldh.
 
Denne By är belägen 2 Mijl ifrån Kyrkian Söder Uth.
­­­
(Karttext:)
 
Sandh Jordh
Sand Jordh.
Ytterwijken Proxime
Bure Elff.
Denne Elff kommer ifrån Fiälle uthur en Källa Bure benembd.
Bäck Proxime
Bure Fiälen
Burwijk Proxime